زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

1-پایش پزشک خانواده
2-آموزش پزشکان خانواده
3-قراردادبیمه روستایی با مراکز
4-نظارت برعملکرد مراکزخدمات سلامت مرتبط با پزشک خانواده
5-پایش عملکر پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
6-تنظیم اسناد ویزیت شهری پزشک خانواده
7-بررسی مسائل قرارداد و کسورات بیمه روستایی
8-دفتر ساختار و طرح گسترش                                                                                          
9-تشکیلات و نیروی انسانی
10-پرداخت کارانه مراکز 
11-برنامه تحول سلامت(مسئولیت-شناسایی-فراخوان-آموزش-پیگیری ارائه خدمات کلیه گروههای سنی و جنسی جمعیت بلوک مربوطه
12-اجرای صحیح دستورالعمل phc  شهری
13-پایش نیروهای قرارداد بخش خصوصی
14-تعمیر وسایل(مراجعه  مسئول  امور اداری به همراه نیروی خدماتی جهت تحویل تعمیر وسایل)
دریافت تجهیزات نو
15-کالیبراسیون تمام تجهیزات که قابل حمل هستند غیر از یونیت دندانپزشکی که کارشناس تجهیزات پزشکی  در صورن لزوم اعزام  میگردد
16-تاییدیه کلیه تجهیزات نو و مستعمل و قابل استفاده از انبار یا سایر مراکز که مازاد در اختیار دارند(باهماهنگی  واحد گسترش تجهیزات و اموال)
17-برنامه ریزی وهماهنگی با کلیه واحدهای فنی جهت تعیین زمان آموزش بدو خدمت پرسنل جدید الورود
18-آموزش پرسنل جدید الورودphc 
19-جمع اوری و ارسال آمار گزارش روزانه مراجعین   مراکز 16 ساعته
20-معرفی نماینده ادارات و دانشجویان جهت امور تحقیقاتی
21-هماهنگی حضور دانشجویان در مراکز (کارورزی و کارآموزی)
22-برنامه آموزش دوره توجیهی بدو خدمت معاونت توسعه
23-برنامه آموزش ضمن خدمت
24-برنامه مراقبت جمعیت عشایر
25-برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت(رابطین سلامت)
26-برنامه مشارکت مردمی وخیرین سلامت
27-پشتیبانی زیر ساخت،نرم افزاری و سخت افزاری سامانه سیب
28-مکاتبات و ارسال مشکلات و پیشنهادات سامانه سیب به سطح بالاتر
29-هماهنگی ورود و خروج مهاجرت و ثبتیات وقایع در سطح کل کشور در سامانه سیب
30-انعکاس ویرایشها ،حذف خدمات وجمع بندی و ارسال به معاونت بهداشتی و پیگیری تا حصول نتیجه در خصوص سامانه سیب
31-همکاری در استخراج سرشماری پایان سال با واحد it
32-گزارش وضعیت استقرار پرسنل پزشک خانواده به بیمه سلامت
33-ارسال مکاتبات جمع بندی نمرات پایش و ارزشیابی پرسنل ،تنظیم اسناد،آماردهی و ارسال اسناد پزشک خانواده به امور مالی و مرکز بهداشت
 
34-برنامه ریزی جهت  پایش و ارزشیابی کلیه واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت
35-برنامه ریزی جهت انجام پایش گروهی مسئولین واحدهای فنی از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت
36-تهیه رنکینگ پایش و ارزشیابی و ارسال آن  به مراکز
37-برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی و سامانه سیب  به صورت ماهیانه پیگیری ممصوبات آن 
38-تحلیل وپایشهای انجام شده و برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و کمیت پایشها

مرکز تلفن

۰۸۱-38282050 داخلی 120

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 54
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122330
تعداد کاربران بر خط 1