زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

شرح وظایف رئیس اداره امورعمومی

  

 1. -     مدیریت کلیه خدمات پشتیبانی و اموررفاهی وساماندهی موارد فوق
 2. -     نظارت برواحد خدمات از قبیل حاملهای انرژی، نیروهای شرکتی و سامانه ساقر و....
 3. -     نظارت برواحد تدارکات از قبیل خرید کالا طبق مقررات ، تنظیم و تایید اسناد مالی و....
 4. -     نظارت برواحد انباراز قبیل صدوردرخواست خرید،رسید انبار و حواله کالاها و...
 5. -     نظارت بر واحد حقوقی و امور قردادها از قبیل تنظیم قراردادهای مختلف و کلیه امور حقوقی و...
 6. -      نظارت بر واحد عمران و ساختمان از قبیل ساخت و ساز، تعمیرات اساسی و...
 7. -     نظارت بر واحد امور اداری از قبیل صدور احکام ، سامانه حضور غیاب و...
 8. -     نظارت بر واحد امور مالی از قبیل پیگیری تخصیص، مجوز ، و پرداخت کلیه اسناد مالی و...
 9. -     نظارت بر واحد تاًسیسات از قبیل پیگیری امور تاًسیساتی واحد ستاد و کلیه مراکز بهداشتی
 10. -     همکاری و هماهنگی با کلیه واحدهای فنی و اجرائی
 11. -     شرکت در جلسات و کارگروه های مختلف در واحد سرپرستی

مرکز تلفن

۳۸۲۸۳۰۵۰ -۰۸۱   داخلی 151

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 18
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 135591
تعداد کاربران بر خط 2