زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

واحد سازمانی مرکز بهداشت استان - گروه مبارزه با بیماریها

 

 مبارزه با بیماریهای واگیر

- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی
 
 - پیش بینی و تدوین برنامهای عملیاتی بیماریهای واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و همچنین برنامه عملیاتی کنترل اپیدمی ها و بیماریهای خاص و گزارش آنها به اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
- دریافت برنامه های عملیاتی تأیید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجراء
 
- پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب
 
 - همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور پایش و نظارت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها و ارسال پس خوراند پایش ها به مراکز محیطی
 
- شرکت در تهیه و تنظیم و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت
 
- پایش و نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین، برنامه های آموزشی، ایمن سازی، واکسیناسیون، آزمایش نمونه ها، مبارزه با اپیدمی ها،درمانها، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره )
 
-دریافت آمار و اطلاعات عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و نحوه عملکرد و ارائه آن به مسئولین و واحدهای ذیربط
 
شرکت در جلسات و کمیته های مختلف مرتبط با برنامه مبارزه با بیماریها و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 
- تجزیه و تحلیل گزارش های آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی از نظر اپیدمیولوژیک
 
- تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط
 
- برنامه ریزی در خصوص برنامهای کنترل حذف و ریشه کنی بیماریها شناسایی اپیدمیولوژیک کانونهای آلودگی و ارائه راهکارهای کنترلی
 
- برنامه ریزی جهت غرباگری و بیماریابی
 
- انجام بررسی ها و مصلحت و تحقیقات فنی و اپیدمیولوژیکی در جهت برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر
 
- انجام سایر امور مربومه ارجاعی از طرف ما فوق
 
 

 مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 • پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات
 • مشارکت در برنامه های درون بخشی و داشتن ارتباط، کبک و مشارکت با سایر ارگانها جهت جلب همکاریهای برون بخشی
 • نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه شهری و روستایی (بیماریابی- مراقبت- پیگیری- ثبت و آموزش) و ارزشیابی فعالیتها و توانائیهای علمی و اجرایی پرسنل
 • شرکت در جلسات و کمیته های متعدد و ارائه نظرات مشورتی
 •  آموزش عموم و بازآموزی در زمینه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطوح مختلف سیستم بهداشتی در جهت ارتقاء علمی و تحقیقات پژوهشی در برنامه های مرتبط در صورت لزوم
 • اجرای فعالیتهای مرتبط با بیماریهای غیرواگیر ارائه گزارش و عملکرد و آمار
 • پیگیری و نظارت بر اجرا و ثبت دقیق آزمایشات در آزمایشگاههای تالاسمی و پاتولوژیها و امور مربوط به جراحان (نمونه برداری)
 • تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی ،پمفلت ،پوستر، نشریات و مقالات و پیگیری در ارسال سریع جزوات آموزشی پوسترها و مقالات
 • جمع آوری ثبت تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته ها و پیشنهاد راهکارهایی در جهت پیشگیری از بیماریها و ارائه آن به سطوح بالاتر
 • برگزاری سمینار کارگاه آموزشی مراسم بزرگداشت روزهای جهانی، مسابقات و جشن در ارتباط با کلیه بیماریهای غیر واگیر
 • ثبت دقیق موارد سرطان مثبت از کلیه پاتولوژی های سطح استان
 • پیگیری دقیق زوجین مینور و آموزش با هدف به دنیا آمدن نوزاد سالم
 •  پیگیری در جهت ثبت دقیق موارد سوانح و حوادث خانگی از بیمارستانها و کلیه مراکز درمانی و خانه های بهداشت
 • اجرای امور مرتبط با فعالیتهای فوق برنامه (ورزش و فعالیتهایی در زمینه تربیت بدنی)
 • شرکت در سمینارها،نگره ها و کارگاههای کشوری مرتبط با بیماری های غیرواگیر
 •   ارسال به موقع آمار و ارائه گزارش و عملکرد به سطوح بالاتر
 •  انجام امور مربوط ارجحی نظیر پاسخگوئی به نامه ها و اجرای دستور العمل ها
 

مرکز تلفن

۳۸۲۸۳۰۵۰ -۰۸۱   داخلی 137

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 46
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122322
تعداد کاربران بر خط 3