زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 واحــــد روابط عمـــــومى

1. فرهنگ سازی و آموزش همگانی سلامت

2. توسعۀ ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع

3. توسعۀ ارتباطات رسانه ای

4.  تقویت ارتباطات درون سازمانی و بهره گیری از پشنهادهای کارکنان

5.  توجه به پژوهش، تحلیل محتوا و مطالعات افکار عمومی

6.  تقویت فرهنگ اسلامی و گرامیداشت مناسبت های ملی- سازمانی

7. معرفی توانمندی ها و دستاوردها در راستای ارتقای جایگاه و منزلت سازمان

8.  توسعۀ خدمات مددکاری و جلب مشارکت های مردمی و خیّرین در این زمینه

9.  حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک

10.  بررسی دلایل مشکلات، کاستیها و نارسائیهای موجود و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها

11.   اقدام در جهت انعکاس ارزشها، ویژگیها، دیدگاه ها، سیاستها و برنامه های مرکز بهداشت

12.  انجام هماهنگی های لازم و شرکت در مجامع، ستادها و جلسات در داخل و خارج سازمان در چارچوب وظائف محوله.

13.  تنظیم و اجرای برنامه های خبری ، تبلیغاتی و انتشاراتی

14. برنامه ریزی و انجام تبلیغات سازمان با همکاری واحدهای ذیربط در چارچوب وظایف محوله.

15. فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم، مسئولین نهادها و کارکنان با مسئولین سازمان.

16. تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام های سازمان و اقدام در جهت نشر و انعکاس در رسانه های گروهی.

17.  اقدام در جهت انعکاس فعالیتها، برنامه ها، طرحها و عملکرد سازمان به جامعه.

18.  همکاری در برنامه ریزی و اجرای امور کنفرانس ها و سمینارها، مصاحبه ها، بازدیدها و تشکیل نمایشگاهها با همکاری واحدهای ذیربط در چارچوب وظائف محوله.

19.  اقدام در جهت جمع آوری، طبقه بندی و آرشیو اطلاعات اخبار و مطبوعات.

20. برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزش عقیدتی کارکنان در سطح سازمان.

21.  اقدام در جهت ارسال مصوبات، دستورات صادره از سوی ریاست سازمان، بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان به واحدهای تحت نظر.

   همکاران

 

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

E-mail (شخصی)

افسانه نقیبی

مسؤل واحد روابط عمومی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

     

 


تماس با ما

مرکز تلفن

081 - 38261090

شماره فاکس مرکز

8260530

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 58
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122334
تعداد کاربران بر خط 0