زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
واحد امور دارویی
 
 
 
   واحد امور دارویی، یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت همدان می باشد که 11 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 22 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 58 خانه بهداشت و 19 پایگاه بهداشتی را تحت پوشش دارویی دارد.
 
اهداف واحد:
 
1- تهیه کلیه داروهای مجاز مورد نیاز تمام مراکز که تحت پوشش می باشند.
 
2- توزیع داروهای درخواستی مراکز در اسرع وقت
 
3- توزیع داروهای بهداشتی و تنظیم خانواده کلیه مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی
 
4- نظارت مستمر و پیگیر بر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت
 
فعالیتهای جاری:
 
 
 
1-تهیه دارو
 
2-توزیع دارو
 
3-نگهداری دارو
 
4- نظارت
 
1- تهیه دارو
 
روش کار:
 
   داروهای این مرکز عمدتا از معاونت بهداشتی و از طریق انبار داروئی مرکز بهداشت استان تهیه می گردد.
 
   در خواستهای تهیه دارو توسط مسئول امور دارویی به معاونت بهداشتی ارسال میگردد که این درخواست هابر اساس سهمیه بندی برای هر یک از مراکزدر نظر گرفته شده
 
   داروهای بهداشتی توسط انبار داروئی از انبار داروئی بهداشت استان تحویل گرفته می شود.
 
2- توزیع دارو
 
   توزیع دارو در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی هر ماهه بر اساس درخواستهای آنها، با توجه به موجودی انبار داروئی بررسی و ارزیابی گردیده، سپس حواله انبار در دفتر امور داروئی توسط رایانه صادر و از طریق انبار داروئی ارسال می گردد.
 
   توزیع دارو در خانه های بهداشت با توجه به جمعیت روستا و طبق دارونامه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد.
 
    توزیع داروهای بهداشتی(مانا – پیشگیری از بارداری و...) هر سه ماه یکبار سهمیه مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش آنها و مراکز بهداشتی درمانی شهری و پایگاههای بهداشتی طبق جدول آماری که توسط مسئول بهداشت خانواده تنظیم گردیده تحویل می گردد.
 
  3- نگهداری دارو
 
   کلیه داروهایی که از معاونت بهداشتی به انبار دارویی می رسد بر اساس تاریخ انقضای مصرف آنها و نوع دارو( قرص، قطره، شربت، ...) در قفسه های داروئی چیده شده و داروهای یخچالی در یخچال نگهداری می شوند و در رایانه انبار داروئی و واحد امور داروئی ثبت می گردند و به همین نحو در مورد داروهای صادره عمل می شود.
 
4- نظارت
 
    نظارت بر داروخانه های تحت پوشش این مرکز از جهت بررسی دفاتر داروئی، موجودی داروها، تاریخ انقضای مصرف داروها و ... توسط همکاران امور داروئی انجام می گیرد.
 
فعالیتهای آموزشی
 
1.       آموزش کاربرد صحیح داروهای مجاز مورد استفاده در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به دانشجویان پیراپزشکی و آشنایی آنان با سیستم تهیه و توزیع و نظارت دارو.
 
2.       آموزش و آشنایی پرسنل دارویی با سیستم تهیه و توزیع و نظارت دارو.
 
 
 
 
 
شرح وظایف بهداشتی واحد دارویی(خدمات رایگان)
 
•          تامین اقلام دارویی طرح های بهداشتی شامل طرح پیشگیری از بارداری، مکمل مادران، مکمل کودکان در 58 خانه بهداشت و 11  مرکز بهداشتی درمـانی شهـری ،   19 پایگاه بهداشتی و19مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهـری روستایی .
 
•          تامین داروهای قابل تجویز در خانه های بهداشتی توسط بهورز، به صورت ماهیانه.
 
شرح وظایف بهداشت روان واحد دارویی(خدمات رایگان)
 
•          تامین اقلام دارویی مورد نیاز بیماران اعصاب وروان در 30مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهـری .
 
•          تامین اقلام دارویی مورد نیاز واحد پیشگیری جهت کنترل ومبارزه با بیماری های واگیر 
 
شرح وظایف درمانی واحد دارویی
 
•          تامین حد اقل 270 قلم  داروی درمانی جهت 30مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش به صورت ماهیانه
 
•           تامین داروهای مورد نیاز پزشکان در سیاری کلیه خانه های بهداشت
 
•          نظارت بر واحد های تابعه مراکز تحت پوشش با طراحی و تدوین چک لیست
 
نظارت بر  مراکز و داروخانه ها شامل:
 
•          مراکز دارای داروخانه : 18 مرکز
 
•          مراکز مجری برنامه پزشک خانواده با داروخانه مستقر در مرکز  :  12   مرکز
 
•          مراکز مجری برنامه که خدمات دارویی آنها به بخش خصوصی واگذار شده :  7  مرکز برابر با 29 درصد کل جمعیت تحت پوشش
 
 

مرکز تلفن

۳۸۲۸۳۰۵۰ -۰۸۱   داخلی 118

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

 
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 20
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122296
تعداد کاربران بر خط 1