زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 واحـــــــــــد خدمــــــــــــات

  

v     نظارت بر فعالیتهای کاری نگهبانان مرکز بهداشت

 

v     تامین نیازهای واحد نقلیه مرکز و مراکز بهداشت

 

v     نظارت بر فعالیتهای نیروهای خدماتی و تنظیم برنامه کاری ماهیانه آنها

 

v     نظارت و تامین نیرووامکانات مورد نیاز فضای سبزمرکز بهداشت

 

v     نظارت بر کارهای تاسیساتی و تعمیراتی مرکز و مراکز تحت پوشش و انجام تعمیرات مورد نیاز آنها

 

v     جمع آوری و لیست قبوض انشعابات چهارگانه مراکز و خانه بهداشت های تحت پوشش

 

v     پیگیری و مکاتبه با ادارات مربوطه برای رفع مشکلات احتمالی انشعابات مراکز تحت پوشش

 

v     تنظیم قرارداداجاره بهاء مراکز اجاره ای تحت پوشش

 

v     هماهنگی و اخذ پرینت تلفن مراکز از شرکت مخابرات استان

 

v     تنظیم قرارداد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مرکز و مراکز  تحت پوشش

 

v     تنظیم قرارداد دستمزد امام جماعت مرکز بهداشت

 

v     تنظیم قرارداد آژانس مرکز بهداشت

 

v     تنظیم قرارداد شرکت حجمی خدماتی مرکز بهداشت

 

v     تنظیم قرارداد واحد تایپ و نامه نگاری مرکز بهداشت

 

v     تنظیم قرارداد واحد انفورماتیک مرکز بهداشت

 

v     هماهنگی و تهیه غذای بهورزی-نگهبانی و واحد مبارزه مرکز بهداشت

 

v     صدور درخواست دستمزدو کلیه قراردادهای مرکز بهداشت

 

v     گواهی انجام کار ماهیانه کلیه قراردادهای مرکز بهداشت

 

v     صدور نامه های دارایی ماهیانه کلیه قرارداهای مرکز بهداشت

 

v     صدور نامه های تامین اجتماعی ماهیانه کلیه قرارداهای مرکز بهداشت

 

v     پیگیری خودرو جهت پایش و حضور و غیاب پرسنل مراکز تحت پوشش

 

v     پیگیری و تامین خودرو جهت مراکز تحت پوشش

v     تهیه و تنظیم لیست تاخیر و تعجیل و پاسهای ساعتی پرسنل مرکز بهداشت

 

v     تهیه وتنظیم قرارداد حمل و دفن پسماندهای عفونی مرکز بهداشت و مراکز تحت پوشش

 

v     تهیه و سوخت رسانی به مراکز تحت پوشش که فاقد گاز کشی بوده و انشعاب گاز ندارند

 

v     پیگیری کلیه بیمه نامه های خودروها و موتورسیکلت های مرکز و مراکز تحت پوشش

 

تماس با ما

مرکز تلفن

081 - 38353088

شماره فاکس مرکز

38260530

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 11
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122287
تعداد کاربران بر خط 0