زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
 
 واحـــــدآموزش سلامت در یک نگاه
 
 
1-       اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
 
2-       برنامه ریزی برای انجام  نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویتها ی سلامت شهرستان
 
3-       طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و سایرشواهد در شهرستان
 
4-       ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه و سایر سازمانها ادارات و نهادها در شهرستان
 
5-       آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی ،ارتباطی،واطلاع رسانی و ارتقاء سلامت
 
6-       برنامه ریزی برای انتقال مهارتهای آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
 
7-       ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
 
8-       مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
 
9-       توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 
10-   جلب حمایت و همکاری درون بحشی برای پیشبردبرنامه های آموزش و ارتقاءسلامت شهرستان
 
11-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء سلامت
 
12-   همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی
 
13-   مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج ،بیمارستان های مروج سلامت و جوامع ایمن درشهرستان)
 
14-   مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
 
15-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان
 
16-   توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
 
17-   مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکزارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 
18-   همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان
 
19-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبتهای سلامت در سطح شهرستان
 
20-   جمع آوری ،تحلیل ،گزارش و بازخورد آمار مربوطه به فعالیتهای آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 
21-   حمایت از تولید و توسعه منابع علمی ،رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاء سلامت در شهرستان
 
22-   مشارکت در طراحی اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان
 
23-   شناسایی و حمایت ایده های نو آورانه  در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 
24-   همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارتهای آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان
 
 
 

مرکز تلفن

081-38262997

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

 

 
 
 
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 74
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 122350
تعداد کاربران بر خط 0