به وب سايت مركز بهداشت شهرستان همدان خوش آمديد*************** مشاوره محرمانه ايدز با شماره تلفن 09686 از ساعت 8 - 20 مركزبهداشت شهرستان همدان *************** به اطلاع می رساند به منظور ارائه خدمات بهینه به شهروندان محترم جهت مقابله با بیماری کرونا ویروس، مراکز بهداشتی درماتنی مریانج و قهاوند بصورت 24ساعته و مراکز دیباج، ولیعصر، امام حسین، جورقان به صورت 16 ساعته جهت غربالگری غربالگری بیماریهای واگیرو کرونا فعال میباشند ***************آموزش اساس پيشگيري ودرمان ديابت است***************اختصاص شماره تلفن 3143در خصوص تماس وطرح سوالات و مشکلات پیرامون بیماری کرونا ویروس ***************درصورت مشاهده هرگونه تخلف بازار (اعم از: گرانفروشی،کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت ونصب نرخ نامه، عدم رعایت قوانین مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی در سطح صنوف) موارد را بصورت غیر حضوری و الکترونیکی میتوانیداز طریق سامانه WWW.124.ir جهت پیگیری قانونی و برخورد با متخلفین به مراجع ذیصلاح منعکس نمائید.

چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠

واحدها
نظرسنجی
ضمن تشكرنظر شما در مورد وب سايت مركز بهداشت همدان چيست؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10747
 بازدید امروز : 209
 کل بازدید : 958187
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.6901
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی

وظایف مرکز آموزش بهورزي

 

الف پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزي کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان رئیس مرکز بهداشت شهرستان مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

-1 تعیین روستاهاي داراي اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

-2 بررسی پستهاي بلاتصدي بهورزي

-3 اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیري کسب مجوز با همکاري حوزه معاونت بهداشتی

-4 توجیه برنامه در روستاهاي اصلی و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همکاري مردم ، شوراي اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

-5 بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرایط براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزشیابی خدمات

-6 اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهاي مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

-7 جمع آوري و بررسی مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

-8 تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

-9 برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

-10 اعلام اسامی پذیرفته شدگان براي ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزي

-11 فراهم نمودن تسهیلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.

سایر وظایف مرکز آمو زش بهورزي:

v   تامین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آیین نامه

v   اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملی و کار آموزي و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل  آموزشی

v   برگزاري آزمونهاي پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی

v   برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا طبق آیین نامه ماما روستا

v   برگزاري برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما طبق آیین نامه بهورز ماما

v   تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست هاي آموزشی

v   برگزاري امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش

v   تامین محیط سالم اجتماعی براي دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

v   بر پایی اردوهاي علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزي در معیت مربیان

v   اجراي آموزش عملی و کارآموزي کمکهاي اولیه و...... در بیمارستان

v   همکاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم هاي نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

v   تهیه و جمع آوري مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

v   طراحی و برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی غیر حضوري از راه دور بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز

v   تشکیل کمیته آموزش شهرستان  متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان, مسئولین ستادي برحسب مورد ، مدیرمرکزآموزش بهورزی )که به منظور اجراي وظایف زیر صورت می گیرد.

-1 نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي برگزار شده پس از شش ماه جهت بهورزان و با

همکاري واحدهاي ستادي

-2 اعلام نتایج نیاز سنجی ها به واحد هاي ستادي

-3 دریافت نیازهاي آموزشی کارکنان از واحدهاي مختلف مرکز بهداشت شهرستان

-4 تطبیق نیازهاي واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود

-5 برنامه ریزي جهت اجراي دوره هاي آموزشی با همکاري واحدهاي ستادي

-6 نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههاي برگزار شده بر اساس چک لیست )تهیه طرح درس ، پیش آزمون و پس آزمون, نحوه

تهیه سئوالات, انتخاب مربی... )

-7 ارزشیابی دوره هاي آموزش در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهاد ها و تعیین نارساییها و

ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائیها و بهبود آموزش

-8 تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف, ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی

-9 مشارکت در برنامه ریزي و برگزاري سمینارهاي آموزشی, ارزشیابی آنها و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان

و انعکاس آن به مسئولین اجرایی

-10 بررسی سیاستها و خط مشی هاي نظام اداري کشور در زمینه آموزش کارکنان دولت

-11 شناسایی استراتژیها و جهت گیریها ي آموزشی

-12 بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهاي اجرایی مناسب

-13 انجام مطالعات و پژوهش در زمینه برنامه هاي آموزشی اجرا شده در سطح آموزش و اجرا

-14 بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی تخصصی مدیریت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همکاري واحدهاي مرتبط مرکز

بهداشت

-15 تعیین روش و شیوه آموزش با هماهنگی واحدهاي ستادي

- 16 تامین و پیگیري ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب

تذکر: دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزي می باشد .

شرکت درجلسات ادغام برنامه هاي جدید و همکاري و مشارکت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها

* توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگی مدیرمرکز از مربیان توانمند در امرتدریس استفاده گردد .

v   برنامه ریزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه وتحلیل کار گاه هاي بر گزار شده

v   برگزاري کلاسهاي عملی و مهارت آموزي جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند

v   مشارکت در برگزاري دوره هاي کارورزي، کارآموزي دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی

v   مشارکت در آموزشدانشجویان دوره هاي پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

v   مشارکت در ارتقاء برنامه هاي آموزشی و کارآموزي دانشجویان با همکاري دانشکده ها

v   مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزي دانشجویان در مراکزبهداشتی درمانی به آنها

v   برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاري سایر واحد هاي ستادي

v   انتخاب بهورز و مربی نمونه

v   تشکیل شوراي بهورزي

v   حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزي مرکز بهداشت شهرستان و استان

v   مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

v   نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشی و دانش آموزي و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه

v   ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

v   مشارکت در کمیته هاي آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

v   همکاري با مرکز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانشآموزي و مراکز بهداشتی درمانی جدید

v   تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

v   مشارکت در امور اداري بهورزان ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان

v   پژوهش در عرصه هاي بهداشتی درمانی

v   تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همکاري امور اداري

v مشارکت در کمیته نقل و انتقالات به ویژه بهورزان

 

 

 

 

 

   همکاران

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

زهرابران

مسؤول واحد بهورزي

كارشناس بهداشت محیط

 

     

 


تماس با ما

مركز تلفن

0811 - 38281055

شماره فاکس مرکز

38260530

آدرس

همدان – خیابان پاستور پشت ساختمان 115،ساختمان شیخ الرئیس سابق، مركزآموزش بهورزي

 

 

 

 

آدرس

آدرس:همدن-شهرستان همدان-میدان جهاد-ابتدای خیابان طالقانی-کوچه بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان همدان
تلفن : 38263016

فاكس 38260530

ايميل : Hamedan_health@umsha.ac.ir

 

تمام حقوق سايت متعلق به مركز بهداشت درمان شهرستان همدان مي باشد